Most single households in the world

Sweden has the most single households in the world, loneliness is rising, the gaps between the generations are increasing, an unsustainable housing situation for young people who want to live in the cities.

We can do so much by using our resources more efficiently. This requires a security-creating platform that delivers compatible matches and helps the parties

Companions or relief in everyday life

Many people may need a little help in everyday life, it may be an older person who has difficulty doing everything himself. It can be a family that needs relief in everyday life.
Regardless of need, we believe that we benefit from helping each other, we are there to facilitate and are a way for young people to earn money at an early stage of their adult lives.

Our Mission

Stötta äldre

Med små insatser kan många äldre klara sig mycket bättre i vardagen och även må bättre. Vi ser till att man alltid kan hitta pålitliga och motiverade personer.

Motverka ensamhet

Vi blir allt fler och allt mer uppkopplade, ändå stiger den oönskade ensamheten. Ensamheten påverkar sinnet men även hälsan negativt. En del av lösningen är samboenden och sällskapliga tjänster. Kanske är det någon i din närhet som behöver stöd?

Göra livet enklare för unga vuxna 

Unga vuxna kan ofta mötas av en utmanande bostadsmarknad, behov av inkomst.
Vi vill erbjuda flexibla och privärda boenden samt en extra inkomst genom att hjälpa andra.

Arbeta för hållbarhet

Minska resursförbrukningen genom samboendet, komplettera nybyggen med effektivare boenden. 

Anslut oss

BeLiving tacklar två stora utmaningar i samhället, tillgänglighet av prisvärda bostäder och äldres förmåga att vara självständigare längre. 

Gå med oss för att bygga ett mer sammankopplat samhälle en matchning i taget.